Profesjonalne rozwiązania SAP - Migracja, instalacja i środowisko

Od wielu lat specializujemy się w szeroko pojętych technologiach SAP. Poza tradycyjnym zakresem usług w tym obszarze, od dłuższego czasu oferujemy rozwiązania łączace SAP z Chmurą AWS, Azure, Google oraz technologią IBM Power System.

Doświadczenie SAP

20 000 000 linii kodu / 1000+ instalacji SAP / 30+ projektów HANA / 31 000+ godzin wsparcia

Kompetencje SAP

Jako jedna z dwóch firm w regionie posiadamy unikalne kompetencje poparte tytułem SAP Partner oraz ponad 150 Certyfikatami SAP.

Nasza oferta

 • Instalacja

  Instalacja

  W ramach usługi wykonujemy instalację nowych systemów z rodziny SAP Business Suite (ERP, CRM, PLM, SRM, SCM) oraz SAP NetWeaver (BW, EP, PI, MDM, GW, IDM, SSO, CE, CS). W zależności od wybranego rozwiązania oraz inicjalnych wymagań, ustalamy z Klientem model instalacji, wykorzystanie rozwiązań zapewniających ciągłość działania systemu produkcyjnego oraz docelową architekturę.

 • Upgrade

  Upgrade

  Upgrade techniczny to proces podniesienia wersji komponentów środowiska systemowego SAP z zachowaniem dotychczasowej funkcjonalności i rozwiązań klienckich. Wspólnie z Klientem opracowujemy harmonogram projektu i koncepcję techniczną upgrade'u, wykonujemy upgrade, dostosowujemy obiekty słownikowe i programistyczne, oraz jeśli zachodzi taka potrzeba migrujemy systemy do Unicode. Pomagamy wykonać wymiarowanie dla docelowego środowiska oraz podpowiadamy, w jaki sposób przejść przez projekt upgrade'u uwzględniając inne systemy i zależności między nimi. Jako nieliczni na rynku posiadamy certyfikat SAP E2E Program Manager Technical Upgrade Management, który potwierdza nasze kompetencje w obszarze wykonywania projektów technicznych upgrade'u.

 • Patching

  Patching

  Wykonujemy usługi aktualizacji środowisk SAP do najnowszych wersji komponentów, zarówno w obszarze systemów operacyjnych, baz danych, kernela, jak i komponentów SAP. Na bieżąco monitorujemy systemy - zlecenia z raportów EWA (EarlyWatch Alert Report) implementowane są w systemach.

 • Programowanie ABAP

  Programowanie ABAP

  W naszej ofercie mamy również prace programistyczne ABAP oraz WebDynpro ABAP. Posiadamy know-how poparty wieloma latami doświadczenia. Przy projektowaniu i budowaniu rozwiązań klienckich kładziemy nacisk na maksymalne wykorzystanie standardu SAP. Oferujemy następujące usługi programistyczne w obszarze SAP:

  • - analiza, projektowanie i wykonywanie klienckich rozwiązań dla systemu SAP;
  • - rozwój istniejącego środowiska SAP;
  • - rozszerzenia standardów SAP;
  • - analiza, opracowanie i wykonanie testów wydajnościowych;
  • - tworzenie ekstraktorów do Hurtowni Danych;
  • - tworzenie / weryfikacja szczegółowej dokumentacji technicznej;
  • - projektowanie rozwiązań biznesowych od strony technicznej;
  • - konsultacje eksperckie.
 • Migracja danych SAP 4/HANA

  Migracja danych SAP 4/HANA

  Zapewniamy pełen zakres usług wspierających proces wdrażania S/4HANA. Nasze usługi migracji S/4HANA oparte są na najlepszych praktykach SAP i metodologii SAP Activate. Pełny zakres usług obejmuje:

  • - analiza i wymagań środowiska technicznego i jego setup;
  • - konwersja techniczna SAP ERP 6.0 do S/4HANA;
  • - dostosowanie customowego kodu;
  • - migracja Danych Podstawowych SAP S/4HANA z wykorzystaniam Kokpitu Migracji (w chmurze i lokalnie) lub narzędzi Winshuttle;
  • - Zarządzanie Danymi Podstawowymi.
 • Integracja

  Integracja

  Integrujemy środowiska systemowe SAP pomiędzy sobą, jak również z systemami firm trzecich. Zgodnie z zaleceniami SAP rekomendujemy wykorzystanie szyny integracyjnej SAP (Process Orchestration) w celu integracji środowiska SAP z systemami firm trzecich. Projektujemy i budujemy bezpieczne oraz niezawodne rozwiązania. Nasze usługi to:

  • - techniczna instalacja i konfiguracja SAP Process Orchestration;
  • - analiza, projektowanie oraz tworzenie interfejsów między systemami z użyciem szyny integracyjnej SAP Process Orchestration;
  • - integracja z użyciem nowoczesnych technologii (m.in.: SAP Proxy, SOAP, WebService, JDBC, Plain HTTP(S), Mail, JMS, Marketplace, File/FTP);
  • - tworzenie interfejsów do zewnętrznych systemów bezpośrednio z systemu SAP ERP (bez użycia szyny integracyjnej);
  • - tworzenie interfejsów do wewnętrznych systemów bezpośrednio z systemu SAP ERP (bez użycia szyny integracyjnej).
 • Analiza

  Analiza

  Nasze portfolio usług analitycznych opartne jest na komponentach SAP Technology. Oferujemy implementację rozwiązań on-premise, jak również nowoczesnych rozwiązań chmurowych. Oferujemy następujące usługi analityczne:

  • - budowa przepływów danych dla BW i BW/4HANA;
  • - rozwiązania raportowe HANA Native (calculation views);
  • Implementacja źródeł danych wsadowych (ekstraktory ERP ODP) lub czasu rzeczywistego, np., SLT, SDI, SDA;
  • - budowa raportów BW na bazie Zapytań BW;
  • Wdrożenie narzędzi Business Intelligence (w tym Analysis for Excel, Business Objects BI Platform, Analytics Cloud, Lumira);
  • - projekty BW/4HANA Conversion.
 • UX

  UX

  Oferujemy naszym Klientom możliwość przeniesienia całego środowiska SAP do chmury publicznej - AWS (Amazon Web Services), Azure lub Google. Nasi architekci chmury oraz SAP zaprojektuje optymalną architekturę sprzętową, logiczną i sieciową w chmurze.

 • Zarządzanie Tożsamością

  Zarządzanie Tożsamością

  Oferujemy następujące usługi programistyczne w obszarze Zarządzania Tożsamością:

  • - wdrożenie procesów kontroli dostępu GRC (EAM - moduł zarządzania dostępem awaryjnym, BRM - moduł do zarządzania rolami biznesowymi, AR - moduł żądania dostępu);
  • - SAP Netweaver IDM integration scenarios implementation (AD, CUA, ABAP, JAVA, HANA);
  • - SAP Cloud Platform Identity Authentication setup for cloud and hybrid scenarios.
 • Kopia systemu

  Kopia systemu

  Automatyczna kopia systemów SAP daje gwarancję bezpieczeństwa w przypadku awarii lub utraty danych. Oferujemy poza standardowym podejściem i umieszczaniem danych w lokalnej infrastrukturze, backupowanie danych do chmury publicznej AWS (Amazon Web Services), Azure lub Google. Dodatkowo realizujemy projekty uruchomienia Data Recovery Center w Amazon Web Services. Takie podejście minimalizuje koszty utrzymania infrastruktury i zwiększa bezpieczeństwo w przypadku awarii.

 • Migracja

  Migracja

  Migracja środowisk SAP to usługa skierowana do Klientów, którzy planują zmianę platformy technicznej lub zmianę bazy danych w środowisku systemowym SAP. Nasza oferta obejmuje wspólne przygotowanie harmonogramu, koncepcję migracji oraz przeprowadzenie migracji środowiska systemowego SAP. W przypadku środowiska SAP ERP zalecamy migrację oraz upgrade systemów istniejących systemów SAP ERP na platformę SAP HANA. Docelowa wersja systemu ERP to 6.0 EHP 8 z najnowszym SPS dostępnym w chwili upgrade. Nasze kompetencje są potwierdzone certyfikatami w obszarze SAP OS/DB migration.

 • Hosting

  Hosting

  Oferujemy naszym Klientom możliwość przeniesienia całego środowiska SAP do chmury publicznej - AWS (Amazon Web Services), Azure lub Google. Nasi architekci chmury i SAP zaprojektują optymalną dla Państwa architekturę sprzętową, logiczną i sieciową w chmurze.

 • Audyt

  Audyt

  Oferujemy przeprowadzenie audytu obszarów technicznych w środowisku SAP. Jeśli chcecie się Państwo upewnić, czy Wasz system pracuje stabilnie i jest odpowiednio skonfigurowany, możemy go sprawdzić. Wykonujemy również usługi weryfikacji i audytu dokumentacji projektowych w obszarze technicznym oraz audyt legalnego wykorzystania licencji SAP. W zakresie naszych usług znajdą Państwo:

  • - audyt techniczny - sprawdzenie techniczne środowiska SAP;
  • - audyt programistyczny - analiza zapytań ABAP;
  • - audyt procedur administracyjnych;
  • - audyt dokumentacji programistycznej;
  • - audyt licencji SAP.
 • Wymiarowanie

  Wymiarowanie

  Decydując się na migrację systemów SAP na platformę SAP HANA, nasze wsparcie, kompetencje i doświadczenie są kluczowe, szczególnie podczas wymiarowania sprzętu, projektowania architektury oraz eksportu i importu danych.

 • Koncepcja techniczna

  Koncepcja techniczna

  Nasz zespół architektów SAP pomaga Klientom w przygotowaniu i zaprojektowaniu optymalnej architektury IT środowiska SAP, odpowiadającej na wymagania biznesu i wykorzystującej najnowsze komponenty systemu SAP.

Nasze strony wykorzystują technologię cookies jedynie w celach analitycznych (Google Analytics). Dzięki nim możemy lepiej dostosować treści strony do potrzeb odwiedzających. Decyzję o akceptacji cookies lub nie możesz zmienić w każdej chwili z poziomu stopki strony (link Ustawienia cookies). Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Aktualne ustawienie: