Zatory płatnicze w SAP
Ministerstwo Rozwoju

Zatory płatnicze w SAP

Narzędzie do opracowywania danych dotyczących praktyk płatniczych w ramach rocznych sprawozdań

 • Na jakie potrzeby odpowiada to narzędzie?

  Z dniem 1 stycznia 2020 weszła w Polsce w życie „Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych”, której celem jest zmniejszanie zatorów płatniczych i wzmocnienie pozycji wierzycieli w transakcjach handlowych. Ustawodawca zobligował podmioty do sporządzenia sprawozdania o praktykach płatniczych. Przygotowane przez Nas rozwiązanie pozwala na sporządzenie sprawozdania o praktykach płatniczych zgodnego z wymogami ustawy.

 • Dlaczego to narzędzie jest ważne?

  Niezłożenie przez podatników sprawozdań o zatorach płatniczych w terminie będzie traktowane jak wykroczenie, za które może zostać na nich nałożona kara grzywny. Sprawozdanie należy dostarczyć do właściwych organów administracji państwowej drogą elektroniczną po zakończeniu roku, do końca stycznia następnego roku. Raporty dotyczące praktyk płatniczych będą podlegać publikacji, co pozwoli ocenić ryzyko zawierania transakcji handlowych z tymi podmiotami przez pozostałych uczestników rynku.

 • Kto jest odbiorcą naszego rozwiązania?

  Obowiązek składania sprawozdania dotyczy największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (podatkowe grupy kapitałowe i firmy, których dochód przekracza rocznie 50 mln euro). Sprawozdanie powinno zawierać informację na temat wartości należności i zobowiązań, w podziale na terminy płatności oraz wartość należności nieotrzymanych i zobowiązań nieuregulowanych w terminach umownych.

 • Korzyści:

  • - łatwe i szybkie sporządzenie sprawozdania - skrócenie do minimum czasu przygotowania sprawozdania;
  • - możliwość analizy danych dotyczących praktyk płatniczych przedsiębiorstwa;
  • - funkcje drill-down, które pozwalają na szybkie ustalenie szczegółów pozycji sprawozdania w tym możliwość ręcznej korekty pozycji sprawozdania;
  • - możliwość generowania pliku XML celem importu do aktywnego formularza (zgodnie z wymogami Ministerstwa Rozwoju).
 • Produkt Zatory płatnicze dla systemu SAP

  Rozwiązanie obejmuje następujące elementy:

  • - raport „Sprawozdanie o praktykach płatniczych” – służący do przygotowania sprawozdania. Raport pozwala na wybór danych przez zdefiniowane przez użytkownika kryteria wyboru oraz posiada możliwość ręcznej korekty danych z funkcją eksportu do pliku *.XML
  • - panel konfiguracyjny pozwalający na dostosowanie logiki działania rozwiązania do indywidualnych wymagań klienta;
  • - dokumentację użytkownika końcowego.
 • Etapy wdrożenia:

  Oferowane rozwiązanie wymaga dostosowania do indywidualnej specyfiki przebiegu procesów rozliczenia należności i / lub zobowiązań realizowanych w systemie SAP w przypadku płatności częściowych, ratalnych. Specjaliści z SE16N przeprowadzą Państwa przez cały proces uruchomienia narzędzia w systemie SAP:

  • - wgranie transportów zawierających rozwiązania programistyczne;
  • - uruchomienie oraz przeprowadzenie testów nowego narzędzia;
  • - wgranie poprawnie skonfigurowanego narzędzia do środowiska produkcyjnego;
  • - wprowadzenie klienta w metodykę tworzenia sprawozdań.
 • Maintenance - Wsparcie Producenckie SE16N

  Ze względu na zmienność przepisów i prawdopodobieństwo pojawienia się ewentualnej potrzeby dalszego dostosowania wdrożonego produktu realizujemy również usługi wsparcia producenckiego produktu. W ramach usługi Wsparcia Producenckiego oferujemy prawo do otrzymywania publikowanych przez SE16N aktualizacji rozwiązań, w okresie obowiązywania usługi wsparcia.

Chcesz poznać naszą ofertę? Skontaktuj się z nami

Nasze strony wykorzystują technologię cookies jedynie w celach analitycznych (Google Analytics). Dzięki nim możemy lepiej dostosować treści strony do potrzeb odwiedzających. Decyzję o akceptacji cookies lub nie możesz zmienić w każdej chwili z poziomu stopki strony (link Ustawienia cookies). Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Aktualne ustawienie: